#Hikmah 5#

Di antara ciri-ciri kebahagiaan dan kemenangan seorang hamba adalah :

Bila ilmu pengetahuannya bertambah, bertambah pula kerendahan hati dan kasih sayangnya.

Setiap bertambah amal-amal shalih yang dilakukan, bertambah pula rasa takut dan kehati-hatiannya dalam menjalankan perintah Allah.

Semakin bertambah usianya, semakin berkuranglah ambisi-ambisi keduniannya. Ketika bertambah hartanya, bertambah pula kedermawanan dan pemberiannya kepada sesama.

Jika bertambah tinggi kemampuan dan kedudukannya, bertambahlah kedekatannya pada manusia dan semakin rendah hati kepada mereka.

 

Sebaliknya, ciri-ciri kecelakaan adalah :

Ketika bertambah ilmu pengetahuannya, semakin bertambah kesombongannya.

Setiap bertambah amalnya, kian bertambah kebanggaannyapada diri sendiri dan penghinaannya pada orang lain.

Semakin bertambah kemampuan dan kedudukannya, semakin bertambah pula kesombongannya.

(Al Fawa-id, Imam Ibnul Qayyim)

~Mencari Mutiara di dasar Hati~

Advertisements
%d bloggers like this: